Creation: Free Design

Ondernemers Platform (OP) de Hollandse Plassen
Vanuit de Kamer van Koophandel en de WOKB is het initiatief

ontstaan om een platform van ondernemersorganisaties uit de watersport op te richten.
Veel initiatieven versnipperen en er is weinig structuur in de belangen op het gebied van de watersport. Waar diverse gemeenten en ondernemers met elkaar overleggen is moeilijk zicht op wat de stand van zaken is en welke partijen aan zouden moeten schuiven.

OP de Hollandse Plassen moet een platform worden waar projecten worden ingebracht en uitgezet. Gezamenlijke doelen bedenken om de Hollandse Plassen als geheel op de kaart te zetten. Op 29 september is hiervoor een eerste aanzet gedaan. De genodigden (bestuurders van plassenorganisaties in het plassengebied en brancheorganisaties) zijn bijeen gekomen en hebben commitment afgegeven om gezamenlijk verder op te trekken.
Op dit moment wordt vorm gegeven aan het platform. Een volgende stap is de samenwerking zoeken met overheden!

Voor meer informatie neem contact op met Cindy Lourens, beleidsmedewerker Kamer van Koophandel Den Haag te bereiken op 088-5888351.