Skip to main content

Watersportgebonden Ondernemers Kaag Braassem E.O.

Lidmaatschap

Wilt u lid worden van de WOKB, vul dan het lidmaatschapsformulier in en stuur het getekend retour per post of ingescand per mail. Contactgegevens kunt u vinden bij contact en staan tevens vermeld op het formulier.

Het lidmaatschap kost slechts 100,- euro per jaar. Rond juni van het verenigingsjaar ontvangt u een factuur voor de contributie. Mocht u later in het verenigingsjaar lid worden dan verrekenen wij de contributie over de kwartalen dat u lid bent.

Lidmaatschap opzeggen:
Mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen dan dient u uw opzegging schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Het lidmaatschap dient uiterlijk 1 november van het verenigingsjaar bij het secretariaat bekend te zijn. Wij zullen uw opzegging binnen 8 dagen bevestigen. Mocht uw opzegging na 1 november bekend zijn dan bent u het komende jaar nog contributie verschuldigd. Uw lidmaatschap zal dan per 1 januari van het daarop volgende verenigingsjaar worden beëindigd.